ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN


Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup faaliyetlerini dürüst şekilde ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkese saygılı olarak yürütmekten kaynaklanan bir itibara sahiptir. Bu itibarın varlığı bizim açımızdan, çalışanlarımız ve markalarımızın varlığı kadar somut ve önemlidir.

Öncelikli olarak ticari faaliyetlerde başarılı olmak amacındayız. Bu da büyümek için yatırım yapmak ve kısa ve uzun vadedeki menfaatlerimizi dengede tutmak anlamına gelmektedir. Tüketicilerimize, çalışanlarımız ve hissedarlarımıza, ticari ortaklarımıza ve içinde yaşadığımız dünyaya önem vermek ve özen göstermek de bu çerçevededir.

Başarılı olabilmek için, hepimizin en üst düzeydeki davranış standartlarına uygun olarak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu belgede yer alan genel ilkeler, sözünü ettiğimiz standartları yansıtmaktadır. Farklı ülke ve şirketlerin ihtiyacına göre şekillendirilmiş daha ayrıntılı yönlendirmeler bu ilkeler üzerine bina edilecek ve bu yönlendirmeler en az ilkeler’ de yer alan standartlar düzeyinde olacaktır.

Amacımız bu ilkelerin çok önemli olduğu izlenimini doğrudan beyanlardan oluşmuş bir derleme gibi görülmemesi. Bu ilkelerin günlük faaliyetlerin yürütülmesi sırasında uygulanması, ayrıca her birimizin bunlara hem biçim hem de içerik açısında uygun davranması gerekmektedir.