6 SİGMA YÖNETİM PLANI

6 Sigma Yönetim Planı Uygulamaktayız


Rcp Group olarak bünyemizde uyguladığımız Yalın 6 Sigma, üretimden dağıtıma ve ürünün tüketici ile buluşmasına kadar bütün iş süreçlerinin sorgulanarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim metodolojisidir.

Hedefi, hata oranı sıfıra indirmek, verimliliği yükseltmek, tüm iş süreçlerini mükemmelleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmaktır. Yalın Sigma 6 metodolojisi hataları tespit etmek ve düzeltmekle yetinmeyip, iş sürecinin daha baştan hata yapmayacak şekilde yeniden yapılandırılması esasına dayanır.