RECEPOĞLU GIDA VE TÜKETİM MALLARI DAĞITIM A.Ş. KALİTE HEDEFLERİ VE KALİTE GELİŞTİRME POLİTİKALARI

KALİTE PLANI


Hedeflerimiz nelerdir? ( Ulaşmak İstediğimiz İdeallerimiz )
Düzeltici faaliyet yapılacak konuların belirlenmesi
Neler yapılacak?
Nasıl yapılacak?
Ne kadar zaman içinde ve hangi tarih itibariyle yapılacak?
Ulaşılması beklenen sonuçlar nelerdir?

HEDEFLERİMİZ


Müşteri Memnuniyetini Arttırmak
Geri Dönüşleri Azaltmak
Piyasa İstihbaratlı Şirket Olmak
Stratejik Kanal Yönetimi
Süreç Yönetimi Ve Süreç İyileştirme
Kaynak Yönetimi Esaslı Çalışmak
Ölçme - Analiz - Değerlendirme Ve İyileştirme Döngüsünde Çalışmak
Maksimum Kalite Güvence Seviyesine Ulaşmak

DÜZELTİCİ FAALİYET YAPILACAK KONULAR

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ PLANLAMA


Müşteri İlişkileri Planlama Birimi: Bu birimin görevleri; müşterilerle iyi dialoglar kurmak, şikayet, memnuniyet ve önerileri optimum şekilde değerlendirip zaman içindeki değişimlerini takip etmektir.

MÜŞTERİ ZİYARETLERİ


Personel Müdürü tarafından üç aylık periyotlarla yapılan müşteri ziyaretlerini içerir. Bu ziyaretler sırasında müşteriler dinlenir ve en verimli şekilde bilgi almaya çalışılır. Ziyaretlerde daha çok belli müşteriler üzerinde yoğunlaşılır