İŞ İLKELERİ YÖNETMELİĞİ


Faaliyet Standartları

Faaliyetlerimizi doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde ve çalışanlarımızın insan haklarına ve menfaatlerine saygı göstererek yürütürüz.

Yasalara Uyum

Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup ve çalışanlarımız, faaliyette bulunduğumuz ülkelerin hukuk düzeni ve mevzuatına uymak zorundadır.

Çalışanlar

Recepoğlu Güdül Kardeşler Grup, karşılıklı güven ve saygının esas olduğu, ayrıca şirketimizin performansı ve itibarı konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamında farklılığın önemli olduğu düşüncesindedir.

Çalışanların güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim taahhüdümüzdür. Zor kullanmak ya da zorunlu kılmak suretiyle kimseyi çalıştırmaz, faaliyetlerimizde çocuk işçi kullanmayız.

Çalışanlarımızın her birinin yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstereceğiz.
Çalışanlarımızın insanlık onuru ve kişisel örgütlenme özgürlüğüne saygılıyız.
Şirketin bilgi kaynakları ve danışma prosedürleri aracılığıyla çalışanlarımızla sürekli en iyi iletişimi sağlayacağız.