Basel –II

Basel –II Standartları'na Uyum Sürecinde Firmamızın Takip Ettiği Yol Haritası;


Öz sermayesini güçlendirmek.
Yeterli Net İşletme sermayesine sahip olmak.
Şeffaflık Sorunu “mali tablolar düzenli , güvenilir ve gerçeği net olarak yansıtacak şekilde kredi derecelendirme kuruluşlarına verilebilecek şekilde olmak.” Firma Risklerimizi kendi tarafımızdan da ölçümleyebilmek.
Firmalar ana faaliyet konularında çalışmalıdırlar prensibine uymak.
Kayıt dışı işlemlerde bulunmamak ve tüm faaliyetlerin kayıt altında tutulmasına önem vermek.
Basel –II nin ön gördüğü teminat yapılarını oluşturmaktır.

Bu maddeler ışığında özellikle Avrupa Birliği Uyum sürecinde Firmamızın Şeffaf ve Modern bir yapıya ulaşması için çalışmalarımıza büyük bir titizlik içerisinde yaklaşmaktayız.